Q&A – Trysil Alpine Lodge

Når må kjøpesummen betales?
Man betaler kun 10 % innen 10 dager etter kontraktsinngåelse. De resterende 90 % med tillegg av møbel-/el-utstyrs / kjøkkenutstyrspakker og omkostninger betales ved overtakelse når leiligheten er innflytningsklar.

Vil kjøpesummen bli regulert gjennom byggeperioden?
Nei, det er kjøpesummen på avtaletidspunktet som gjelder. Prisen som er oppgitt ved aksept av bud (bindende kjøpsbekreftelse) er derfor det samme som man må betale når man overtar eiendommen. Evt. risiko for prisstigning i byggekostnader hviler på utbygger.

Hvor mange uker kan jeg selv benytte leiligheten når man har utleieplikt?
Dersom man kjøper en av leilighetene med utleieplikt, så er man forpliktet til å stille leiligheten til disposisjon for utleie i tilsammen 14 av 26 uker i vintersesongen (perioden 1. november til 1. mai). Dvs. at man er sikret å ha de øvrige 12- 14 ukene til eget bruk i vintersesongen og har hele sommersesongen til fri disposisjon.

Kan jeg leie ut selv om man ikke har utleieplikt?
Ja, det kan man gjøre.

Hvordan vil utleiemarkedet være fremover?
Dette er det vanskelig å si noe sikkert om i et lengre perspektiv. Beleggsprosenten i dette området er erfaringsvis over 80 % om vinteren. Sommersesongen viser seg å være i sterk vekst som følge av kraftig satsning på sommeraktiviteter i Trysilfjellet, med en økning i kommersielle gjestedøgn i juli på 28% sammenlignet med 2018. Ny flyplass åpnet på svensk side av grensen rett før årsskiftet 2019/2020 og det allerede etablert internasjonale flyvninger mot København og London. Beliggenheten til leilighetene i Trysil Alpine Lodge vil tilsi at de vil være de mest attraktive utleieenhetene mot dette markedet hvor tilgang til skianlegg, sykkelanlegg, butikker og restauranter er rett rundt hjørnet.

I tillegg har Trysilfjellet som skidestinasjon vist seg å være et sikkert anlegg med tanke på snøforhold. Det er og vil bli investert betydelig i snøproduksjon i årene fremover for å øke kapasiteten i skianlegget både tidlig og sent i vintersesongen.

Utleiemarkedet er naturligvis følsomt for svingninger i konjunkturer og man må derfor ta høyde for at det kan komme år hvor belegget vil være lavere enn i dag.