EiendomsMegler 1 safeguards the privacy of users of the website trysilalpinelodge.com. Here, we provide information on when, why and how we process personal data we access as part of our work.

Personvernerklæring

Informasjon om EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom, heretter Em1, sin behandling av personopplysninger ved bruk av nettstedet for Trysil Alpine Lodge.

INNLEDNING – OM DE GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Innholdet på nettstedet er kun en oversikt over prosjektet som selges gjennom Em1. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på denne nettsiden er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre brukere. Em1 er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart, eller annen informasjon som presenteres på eller via slike nettsider. Alt innhold på prosjektets nettside er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke. Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av denne nettsiden, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1. HVEM ER VI?

EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS. 

Informasjon om foretaket finner du her: https://www.eiendomsmegler1.no/om-oss/vaare-selskaper-og-kontorer/

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er Brukernes personopplysninger samlet inn og behandlet av det Em1 Hedmark Eiendom og det avdelingskontor som oppdraget/prosjektet tilhører. For dette prosjektet er avdelingskontoret Elverum og ansvarlig megler er Thomas S. Rusten.

2. HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER? 

Personopplysningene om våre Brukere vil først og fremst bli innhentet ved registrering av bruker på våre nettsider og opplysningene vil primært bli benyttet til å levere etterspurte tjenester til våre Brukere. Vi har f.eks. behov for å behandle Brukernes personopplysninger for å gjennomføre bestilling av en salgsoppgave, svare på diverse henvendelser på våre nettsider, osv.

Informasjon om Brukernes bruk av vår nettside kan også benyttes i vårt arbeid med tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette. For disse formålene benytter vi informasjonskapsler, se punkt 11.

Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon om tilbud og markedsføringsmateriale dersom Brukerne selv har samtykket til det. Samtykke blir i så fall innhentet i forbindelse med forespørsel om tilgang til bestemte tjenester eller leveranser fra Em1.

Personopplysninger om våre Brukere skal alltid behandles innenfor de rammene av det formålet som er beskrevet i forbindelse med etablering eller leveranse av våre tjenester.

3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI? 

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om våre Brukere som er nødvendig for å gjennomføre det tiltaket som Brukerne selv har bedt oss om. Dette vil typisk omfatte navn på Brukere, postnummer, adresse, telefonnummer og e-post. Det innhentes kun de personopplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten til våre Brukere.

 

4. HVORDAN SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER?

Kilden til opplysningene vi har om våre Brukere vil normalt være Brukerne selv som gir oss tilgang gjennom utfylling av skjema og informasjonsfelter knyttet til de tjenestene som etterspørres. 

5. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER? 

Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke fra våre Brukere til behandlingen av personopplysninger, men vi vil også behandle opplysninger uten å be om spesifikt samtykke der dette er nødvendig for å levere tjenestene som Brukernes har bedt oss om før avtale inngås.

6. HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om våre Brukere til de personer i de enkelte Em1 avdelingene som har behov for slik tilgang ut fra de formålene som er nevnt under punkt 2 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre leverandører av lagringstjenester og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

7. HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL? 

Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre Brukere. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre bruker- og leverandørsystemer.

Personopplysninger om våre Brukere kan også utveksles internt mellom Em1 sine selskaper dersom dette er nødvendig for å kunne levere de tjenestene som Brukerne har bedt oss om. En egen databehandleravtale er inngått mellom de enkelte Em1 foretakene.

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli overført til tredjepart utover de som er nevnt i denne personvernerklæringen.

8. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger om våre Brukere skal kun oppbevares så lenge det er behov for, ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre nettsider, lagres hovedsakelig elektronisk i bl.a. kjernesystem, CRM og meglersystem. Hver av Em1 sine foretak lagrer personopplysninger i sitt eget lagringssystem.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som Bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en viss tid https://www.eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/ 

9. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR BRUKERNE VÅRE?

Brukerne våre skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører dem. Disse betingelsene er derfor tilgjengelig for Brukerne på våre nettsider, og det skal vises til dette med innlagt lenke på de sider der Brukerne registrerer opplysninger om seg selv eller legger inn bestillinger.

Som registrert har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,
  • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
  • å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering,
  • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss,
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
  • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

10. HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene om våre Brukere og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

11. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER PÅ VÅRT NETTSTED?

Vi bruker informasjonskapsler både til et analytisk- og markedsføringsformål. For å lese mer om vår bruk av informasjonskapsler: https://www.eiendomsmegler1.no/informasjonskapsler/

Brukerne våre kan når som helst styre sine egne personverninnstillinger vedr. bruk av informasjonskapsler på våre nettsider: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

12. MARKEDSFØRING OG SAMTYKKER

Vi benytter markedsføring i en rekke annonsekanaler og i sosiale media. Ytterligere informasjon finner du på https://www.eiendomsmegler1.no/markedsfoering-og-samtykker/

13. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss via: https://www.eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/


EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS, 17.07.18

Hvordan bruker vi informasjonskapsler på vårt/våre nettsider?

Vi bruker informasjonskapsler både til et analytisk- og markedsføringsformål. Brukerne våre kan når som helst styre sine egne personverninnstillinger vedr. bruk av informasjonskapsler på våre nettsider:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

Em1 bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på våre nettsider, samt til å gi deg skreddersydd informasjon og markedsføring. Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av Em1 og brukeren selv, og brukes for eksempel for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket nettsted brukeren kom fra. 

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. I de tilfeller vi benytter Google Analytics, blir informasjonen om din bruk lagret på Googles servere i USA. Informasjonskapselen samler blant annet inn IP-adressen din, men vi har valgt å legge inn en kode som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din før informasjonen lagres av Google. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte brukeren. 

Tredjeparts spørringer

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. På nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrer informasjonskapsler i nettleseren din.

 

Les mer om https://www.eiendomsmegler1.no/markedsfoering-og-samtykker/ vår https://www.eiendomsmegler1.no/personvern/

Vi ønsker å gi deg best mulig kundeoppfølging ved hjelp av vår kunnskap om din bruk av våre nettsider og tjenester. Her får du mer informasjon om hvordan vi gjør det.

Sosiale medier og behandlingsansvar

For våre sider på sosiale medier, som vår Facebook Page, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon.

Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter på vår side, som at du besøker den, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og reagerer på vårt eller andres innhold (f.eks. likes og kommentar) til å administrere siden. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier og å kommunisere med deg.

Vi behandler også aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi opprettholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

Les mer om bruk av Informasjonskapsler på https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler

eller vår https://www.eiendomsmegler1.no/personvern/